گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پای معدن کاوان روی خط قرمز جنگل

آغاز بهار سرآغاز دیگری برای معدن کاوی شده است، انعطاف در
مدیریت منابع طبیعی در ارتباط با فعالیت های جدید انسان در طبیعت، به منزله
وادادگی و عبور دادن از خط قرمزهای خسارت بار غیر قابل جبران است و به لحاظ وجود
رفتار تالی فاسد و سوداگری بر موضوع معدن و معدن کاوی، به هیچ وجه نمی توان رفتار
منعطف

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید