گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

مجمع عمومی انجمن کوه‌نوردان ایران

روز ۳شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ مجمع عمومی نوبت اول انجمن تشکیل شد ولی به
دلیل نرسیدن به حد نصاب، رسمیت نیافت و به نوبت دوم روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
موکول شد.

به نقل از سایت انجمن

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید