گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (4)

در ادامه سلسه مطالب راجع به معضلات حاشیه نشینی در مدیریت شهری پس از تعریف و مقدمه و مشخصات زاغه نشینی یا سکونت گاه های غیررسمی و راهکارهای مرسوم که در این زمینه اشاره کردم تاکید بر این امر شد   در روش بهسازی  با حفظ و صیانت از منابع و رعایت منافع مردم و شهر ، خانه های غیر ایمن و معابر بهسازی میگردند . در ادامه به مشخصات و برنامه های لازم برای بهسازی سکونت گاه های غیررسمی اشاره می گردد:

هدف از بهسازی – اهداف اصلی  بهسازی مناطق حاشیه نشین عبارتند از :

1-سرو سامان دادن به نیازهای جامعه محلی : اولویت طرح های بهسازی سرو سامان دادن به مسائل بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی در کنار رعایت استاندارد های زیست محیطی منطقه می باشد .

2-جامعه هدف طرح های بهسازی باید اهالی و ساکنین اصلی محل باشند : از اولویت های اصلی بهسازی خدمات دهی به مردم ساکن در سکونت گاه های غیررسمی است یعنی اینکه باید اطمینان پیدا کرد که پس از اجرای طرح های بهسازی مردم محل از آنجا رانده نخواهند شد !

3-توانمند سازی و ظرفیت سازی جامعه محلی :بخش عمده بهسازی باید مبتنی بر اصول و اقدامات لازم جهت توانمند نمودن مردم محلی و ایجاد ظرفیت های لازم در این مناطق میباشد . بعبارتی دیگر طرح ها در کنار برنامه های فیزیکی و عمرانی دارای مقوله ها و برنامه های توانمند سازی و معیشتی و ایجاد زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی هم باشد و به سخنی دیگر رویکرد برنامه ها کلی نگری باشد .

4-طرح های پیشنهادی قابلیت اجرایی داشته باشند : منظور از این بحث جلوگیری و پرهیز از طرح های بلند پروازانه غیر ممکن و فاقد پشتیبانی اجرایی و پر هزینه و مغایر منافع مردم محلی است .

در کنار اهداف بهسازی برای اجرایی کردن طرح ها علاوه از انجام مطالعات و شناخت از محل حاشیه نشینی باید عوامل زیادی را مد نظر قرداد که بخشی از آنهار به ترتیب ذیل می باشد :

الف -گستردگی و تنوع مسائل شامل مواردی از قبیل جمعیت و شاخص های آن و تراکم و فشردگی و سطح سکونت گاه ها و نرخ رشد حاشیه نشینی و عوامل موثر در گسترش مناطق و شرایط موثر اقتصادی و اجتماعی  و …  .

ب-بحران های موجود یا نابسامانی ها  : مواردی مثل تهدید سیل و سیلاب و بیماری ها و همچنین انواع آلودگی ها و عدم دسترسی به منابع آبی سالم و ناایمنی های خانه ها در مقابل خطرات  زلزله و … آز آن جمله است .

ج-مالکیت محلات و خانه ها : با جرات می توات گفت بی توجهی به مسائل حقوقی اراضی و تصدی گری زمین تمام برنامه را ضرب در صفر می نماید .

د-مشارکت  : باید توجه کرد که بدون مشارکت مردمی هیچ طرحی قابلیت اجرایی نخواهد داشت علی الخصوص طرح هایی که برای مردم تعریف می گردد.

ه- توسعه اقتصادی و اجتماعی : در این خصوص می توان مواردی از قبیل نیازهای بهداشتی و آموزشی و رفاهی و ورزشی و خدمات رسانی را نام برد که باید برای موفقیت طرح های بهسازی ، ایجاد و یا گسترش داد .

و-ایجاد چارچوب سازمانی یا نهادی : با ید دستگاه یا سازمان مجری طرح مشخص و تعریف گردد و همچنین شرکای بخش عمومی و بخش خصوصی دستگاه متولی مشخص گردند .نقش ها و مسئولیت های مشارکت کنندگان  باید از اول مشخص و تبیین شده باشد .

ز-ایجاد ساختار مالی : شامل توان سنجی مالی مردم محلی و منابع آنها و همچنین مشخص نمودن سهم بخش های دولتی و بانکی و شرکای دیگر است .

ح-حکمرانی خوب : آخرین مورد از عوامل لازم برای اجرای برنامه های بهسازی مناطق حاشیه نشین اراده و خواست دستگاه حاکمیتی است ، اینکه آیا خواست و هدف آنها مطابق برنامه های تعریف شده بهسازی است یا نه ؟یعنی برنامه های آنها برای ریشه کنی فقر شهری در راستای برنامه های تعریف شده باشد  !

 در قسمت بعدی به انواع طرح های بهسازی و روش اجرای آنها خواهم پرداخت .

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید