گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

شعرهای فولکلوریک قزوینی. 1

شعرهای فولکلوریک قزوینی. 1

نَمدانم چه کُنیمان دلمان وا نَمِشَد
هر سوراخ سُمبه میریمان لَشِمان جا نَمِشَد
کارمان بس گره خوردَس دیَه وا نَمِشَد
بختمان همچـِه دَخو بَست که دیَه پا نَمِشَد !

– جمع آوری و تدوین؛ م. ح. سلیمانی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید