گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سند یک زخم کهنه بر درخت

کشف اسماء مبارک
یا شهادتین بر تکه چوب « البته پوست » ، سند تخریب اسلاف است که بر پیکر جانداری
چون درخت نوشته شد و اصلاً
عجیب نیست که فردا اسماء دیگری یا تمثالی یا نقش نبشته ای پیدا شود.

آنچه بیش از هر
چیزی اهمیت دارد تحلیل فرایند بطئی تخریب جنگل های زاکرس به انحاء مختلف  است  و
باید در ایامی که فضای عمومی جامعه باید برای بزرگداشت هفته منابع طبیعی و جایگاه
و منزلت

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید