گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تولید کار همیشه دولت ها را زمین گیر کرده ! – قسمت دوم

اقدام آگاهانه چندین ساله کارشناسی جهت
خروج از بن بست وقت مزدی در نحوه ارائه خدمت مستخدمین دولت، برای ورود به سمت کار
مزدی از طریق برنامه ریزی بر مبنای عملکرد، با این نوع برخورد با موضوع، آثار
اقدامات را بی رنگ وتلاش را بی ثمر و انگیزه کارشناسی را برای خیز و جهش اجرایی از
بین می برد.

نباید با موضوع بیکاری که به یک مسئله و
تابلو

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

One thought on “تولید کار همیشه دولت ها را زمین گیر کرده ! – قسمت دوم

پاسخی بگذارید