گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ششم دی ماه اولین روز کنفرانس با هوائی برفی شروع شد.  به اذعان دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر عادل آذر به یمن نزول رحمت
الهی ،شاید پس وقفه اجرائی چند ساله خیز جدید اجرایی جدی باشد و بکارگیری از عوامل
تولید برای کارائی و اثر بخشی به محصول ناب خود، بهره وری برسد.

انتظاری که از کنفرانس داشتم چیز دیگری بود، حتی بیان مهمان
ویژه کنفرانس آقای دکتر غضنفری که حاوی دو سؤال بود و گویای ابهام و عدم جمع بندی در
معرفی مدل نهائی بودجه ریزی و انتظار اقدام از سوی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید