گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

معرفی کتاب:حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی(خاک و آب)

کتاب “حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی(خاک و آب)” نوشته ابراهیم پذیرا از سوی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران، مولف این کتاب، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – تهران است که کتاب را در هفت فصل و 268 صفحه تألیف کرده است.


هفت فصل این کتاب شامل حفاظت منابع فیزیکی تولید(زمین و آب)؛ عوامل موثر بر گرایش به شوری منابع فیزیکی تولید؛ عوامل موثر در گرایش به شوری دیمزارها و زمین های شالیزار و راهکارهای مقابله با آن؛ مبانی نظری و عملی شوری زدایی نمک های محلول از نیمرخ خاک ها؛ اثرات کیفیت آب های مصرفی در عملیات آبیاری بر منابع فیزیکی تولید و محیط زیست و بیلان آب و نمک در رویشگاه گیاهان زراعی و باغی است.
علیرضا دائمی، سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو و رئیس شورای عالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، در پیشگفتار این کتاب نوشته است:” شرایط اقلیمی کشور ایران به گونه ای است که بخش کشاورزی آن به شدت به آب برای تولید محصولات کشاورزی وابسته است. این وابستگی به حدی است که با وجود سطح نسبتا” یکسان اراضی سالانه زیر کشت دیم وفاریاب کشور، حدود 90 درصد فرآورده های کشاورزی از زراعت آبی حاصل می شود. در چنین شرایطی تأثیرات اقلیمی ناشی از پدیده خشکسالی و یا ترسالی می تواند اثرات منفی یا مثبت زیادی بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی ایران داشته باشد.”

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید