گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست با اخرین اصلاحات

ماده1
– حفاظت‌ و بهبود و بهسازي‌ محيط ‌زيست‌ و پيشگيري‌ و ممانعت‌ از هر نوع‌آلودگي‌ و
هر اقدام‌ مخربي‌ كه‌ موجب‌ برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ و تناسب‌ محيط ‌زيست‌ مي‌شود،
همچنين‌ كليه‌ امور مربوط‌ به‌ جانوران‌ وحشي‌ و آبزيان‌ آبهاي‌ داخلي‌ از وظائف‌ سازمان‌
حفاظت‌ محیط زيست‌ است‌.

سازمان‌
حفاظت‌ محيط ‌زيست‌ كه در اين‌ قانون‌

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید