گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

سکونت گاه های غیررسمی معضل مدیریت شهری ! (2)

زندگی صدها میلیون نفر حاشیه نشین در سکونت گاه های غیررسمی و آلونک ها به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه و نیاز های اساسی تهدید می شود . عدم دسترسی به آب سالم و فاضلاب بهداشتی ، سرپناه  ، سلامت  ، آموزش و معابر ایمن  بخشی از مصائب و رنج هایی است که نه تنها ساکنین این سکونت گاه ها را آزار میدهند  بلکه زندگی را تهدید می کنند .


در حالیکه حجم وضعیت موجود را به ذهن می سپاریم  ، چالش های آینده را که توسط زاغه ها لیجاد می شوند در نظر می گیریم . تنها در ۳۰ سال ،  شهرهای کشور های در حال توسعه کل مساحت ساخته شده خود را ۳ برابر خواهند کرد یعنی مساحت کلی شهری که ایجاد می کنند برابر با کل مساحت شهری است که دنیا تا سال ۲۰۰۰ ایجاد کرده است .


اگر سیاست های محلی و ملی تغییر نکنند مشخصه بیشتر شهر نشینی قریب الوقع  ، زاغه نشینی خواهد بود .صدها میلیون زاغه نشین جدید از شرایط  بی رحمانه و غیرانسانی که هم اکنون نیز جمعیت زیادی از افراد را که در زاغه زندگی می کنند تحت تاثیر قرار داده است  ، رنج خواهند برد .


شهر بمبی در هند را در نظر بگیرید  ، جایی که آمارهای رسمی نشان می دهد که  ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت ۱۲ میلیونی آن در زاغه ها زندگی می کنند . جمعیت زاغه نشین همین شهر بیشتر از کل جمعیت کشور  نروژ  است .متاسفانه آمار در مورد زاغه نشینان در تمام شهرهای آسیا ، افریقا و امریکای لاتین همین قدر نگران کننده است.  همه این افراد فقیر هستند ، همه آنها  هر روز برای  شرافتشان  می جنگند !


با کل جمعیت ۱۶۶ میلیون نفر در سال  ۲۰۰۱، زاغه نشینان ۷۲ درصد جمعیت شهری در جنوب خط صحرا در افریقا را تشکیل می دهند . انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ جمعیت آنها به ۳۲۵ میلیون نفر افزایش یابد یعنی چیزی بیشتر از جمعیت فعلی ایالات متحده امریکا .


نیاز به تاکید بر حجم چالش یا اشاره به وحشتناک بودن بی توجهی به آن وجود ندارد. از یک طرف آنها تجلی فقر شدید ، چارچوب های مقررات غیرواقعی ،  سیاست های غلط ،  برنامه ریزی ناکافی شهری ، ظرفیت نهادی ضعیف و عوامل بزرگتر اقتصادهای کلان هستند . اما از طرفی دیگر زاغه ها تجلی ابتکار و نیرویی هستند که جمعیت کاملا محروم خود را در برابر این همه چالش سازماندهی کرده اند .

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید