گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

در امتداد نمایشگاه دوازدهم محیط زیست

نمایشگاه محیط زیست از تاریخ 28 آذرلغایت 2 دی در محل دائمی نمایشگاهها برگزار شد.به منظور بازدید از نمایشگاه در روز آخر یعنی دوم دیماه عازم محل برگزاری نمایشگاه شدی.در ابتدای درب شمالی یک کاغذ نوشته با این متن تو را به سمت سالن ها هدایت میکرد:”نمایشگاه محیط زیست وتیراندازی”.
در هنگام بازدید از غرفه ها تنها چیزی که خیلی مشهود بود، پراکندگی غرفه های محیط زیست بود که یصورت نامنظم وبا فاصله و یک در میان در سالنها جانمائی شده بود .به نحوی که برخی غرفه ها خالی بود و همین فاصله خالی بین غرفه ها نمائی نازیبا از غرفه ها در معرض دید بازدید کننده قرار میداد.
دیگر اینکه عموماً ادارات کل محیط زیست با اسپانسرها که عمدتاً شرکتهای بخش خصوصی بودند؛ بصورت مشترک یک غرفه را به خود اختصاص داده بودند. و مهمتر اینکه وجه مشترک همه غرفه های مستقل محیط زیست تشکیل شده بود از تعدادی حیوان تاکسیدرمی شده بعلاوه یک یا چند بنر که فعالیتهای حوزه کاری محیط زیست را به نمایش میگذاشت.پس از گشتی در غرفه ها و دیدن ناهماهنگی وغیبت یا نبود برخی ادارات کل به سالنی رسیدی که با سالنهای دیگر تفاوت داشت.اینجا تراکم شرکت کنندگان در نمایشگاه بیشتر بود و در بدو ورود یک حس ناخوشایند به تو دست داد.حسی که این فکر را در ذهنت متبادر میکرد که انجام این پارادوکس نامیمون چه ضرورتی داشت.
حضورشرکت ها و واحدهای فعال در حوزه شکار وصید وعرضه انواع واقسام اسلحه های شکاری بد جوری فکر تو را به خود مشغول میکرد.
نه اینکه فکر کنیم ، شکارو ابزارمربوطه نبایستی عرضه شود؛ بلکه این فکر بیشتر به ذهن میرسید که در عصری که حیات وحش این دیار در کمینه ترین حالت خود در سالهای گذشته بوده و زمان و تعداد صدور مجوز شکاربدلیل کاهش حیات وحش کم شده لذا جائی برای عرضه ابزار شکار آنهم با این حجم وتعداد، خیلی عجیب مینماید. واز سوی دیگر نیازی احساس نمیشود تا این حجم ابزار شکار و تبلیغ در کنار تعداد کمی از نمایندگان سازمان محیط زیست حضور فیزیکی داشته باشند.در پایان بازدید و هنگام خروج از سالنها یک بار دیگر چشمت به کاغذ نوشته ها افتاد و تو فکر میکردی بهتر بود بجای نوشتن “بطرف سالن های محیط زیست وتیر اندازی” مینوشتند”بطرف غرفه محیط زیست وسالن های شکارو صید”!!!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید