گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تمهیدات بانیان جنگلبانی کشور

برخی عبارت ها اسناد بیداری و فرهیختگی و اوج نظرات بالنده کارشناسی است و گنجاندن آن عبارت ها به منزله مقاومت و ابرام و پافشاری بر اجرای نظرات است،  اندوخته ها و داشته های به جا گذاشته جنگلبانان بانی سازمان جنگلبانی سابق در قالب تمهیدات ، مخصوصاً در موضوع زمین خواری بیدادهایی هستند که  نمی توان به آنها چوب حراج زد و به تاراج برد.


ایکاش دسترسی به منابع علمی وگزارش های اقدام اجرایی وگزارش های سفرآسان بود،  البته در این دوسه دهه اخیر، به جای دود چراغ خوردن قدیم خاک خوردن مد شده ! باید به جای دود چراغ

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید