گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تاسيس انجمن خبرنگاران حامي سازمان محيط زيست

ظاهرا سازمان محيط زيست از تاسيس انجمن خبرنگاران حامي سازمان محيط زيست حمايت كرده و گفته هر حمايت قانوني و حقوقي از اين انجمن انجام مي دهد .


خواستم به خبرنگاران عزيزي كه عضو اين انجمن مي شوند تبريك بگويم و البته از سازمان محيط زيست با اين همه حمايت هاي قانوني و حقوقي و قضايي اش از خبرنگاران محترم، تشكر كنم.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید