گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بودجه ریزی عملیاتی در منابع طبیعی – 6

بودجه
ریزی عملیاتی در طرح های جنگلداری در قالب تراز مالي مبتنی بر عملکرد است ، در طرح مرتعداري تراز مالي تهيه مي شود ولي پايبندي لازم به آن وجود ندارد،  از تجربه بودجه ريزي طرح جنگلداري بايد براي طرح هاي مرتعداري استفاده شود، از جنبة سامان
دادن بهره برداران و برای تحقق هدف بهره برداری در حد توان اکولوژیک ، باید  در درون  هر طرح
مبتنی
بر هر فعالیت
، خواسته اي را که جوامع محلی براي برخورداري خود از طریق آمادگی و مشارکت دنبال
می کنند آن خواسته ها برجسته 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید