گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کاهش سرانه جنگل

امروز ساعت 18.50  جمعیت کشور 76.947.771 نفر[1] بوده و معلوم نیست در این ساعت  چه سطحی از مساحت جنگل کشور کاهش می یابد و سهم سرانه ات را کاهش می دهد.  هر روزت بد تر دیروز  و افق پیش رویت را بهروزی نیست ‍!


سهم سرانه ات پیوسته تحت تأثیر افزایش جمعیت است و هر روز ممکن است کشتی نشستگان کره خاکی با  میل به خود یا خود خواهی برای  ادامه حیات به کنترل هر چه بیشترجمعیت بیاندیشند


جمعیت کشور از اولین تولید اطلاعات بر پایة

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید