گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

شکایت از سبز پرس به اتهام هتک حرمت و تهمت ناموسی به یک پلنگ مرده

روز گذشته خانم مژگان جمشیدی مدیر مسئول خبرگزاری سبزپرس به دلیل انتشار خبری مبنی بر احتمال سه قلو باردار بودن پلنگی که ماه پیش در دماوند کشته شده بود با شکایت اداره کل محیط زیست دماوند و به اتهام نشر اکاذیب، ‌تشویش اذهان عموم و توهین و افترا به دادسرا فراخوانده شد.
راستش را بخواهید از آنجائیکه نگارنده پیش از این مطلبی در این مورد نوشته بودم، از ترس شکایت آن اداره محترم ضمن تکذیب آن مطلب و اظهار ندامت عرض می کنم که بنده هم به عنوان یک دوستدار حیوانات از سبزپرس و خانم مژگان جمشیدی شاکی هستم و از همین تریبون این شکایت را به قرار زیر اعلام می کنم.

اینکه یک پلنگ ماده را به باردار بودن متهم کنیم توهین بسیار بزرگی است. آن هم در شرایطی که همه می دانیم این پلنگ ماده به تنهایی به آن منطقه آمده است. اگر باور کنیم که آن پلنگ ماده بوده و باردار بوده آنوقت سوالات زیر در ذهن مخاطبان شکل می گیرد:
–    آن پلنگ ماده به تنهایی آنجا چه می کرده؟!
–    جفت آن ( حیوان نر) کجا بوده که همراه ماده به آنجا نیمده؟!
–    اصلآً اگر آن پلنگ باردار بوده، جفتش کجا بوده؟ اصلآً جفتش کی است؟!
حال اگر بپذیریم که آن حیوان باردار بوده باز هم سوالات زیر در ذهن مخاطب شکل می گیرد:
–    چرا یک حیوان باردار باید به تنهایی به جایی برود؟!
–    با توجه به اینکه آن پلنگ می دانسته که نزدیک شدن به مناطق مسکونی خطرناک است آیا این حیوان به قصد خودکشی به آن منطقه است؟!
و باز اگر بپذیریم که آن حیوان به قصد خودکشی آمده این سوالات در ذهن مخاطبان شکل می گیرد:
–    آیا آن حیوان به دلیل کمبود منابع غذایی و فقر قصد خودکشی داشته؟!
–    آیا آن پلنگ مشکلات روحی و روانی داشته است؟!
–    آیا خودکشی کردن آن پلنگ ارتباطی با عدم همراهی جفتش و یا نا مشخص بودن جفت پلنگ دارد؟!
مشاهده می کنید که این خبر می تواند باعث تشویش اذهان عموم شود و در حالیکه این گونه در معرض خطر قرار دارد انتشار چنین اخباری می تواند عوام را نسبت به این حیوان بدبین کند.
ضمن اینکه بنده معتقدم خانم جمشیدی بجای سوال و خبررسانی در این خصوص،باید از کشتن آن پلنگ توسط ماموران اداره محیط زیست دماوند در حضور رئیس آن اداره، به دلایل زیر تشکر و قدردانی می کرد:
–    اگر مامور آن اداره پلنگ را نمی کشت ممکن بود توسط مردم و بوسیله بیل و کلنگ کشته شود. پس بنابراین کشتن پلنگ توسط اسلحه باعث شده درد کمتری متوجه حیوان بی زبان شود. ضمن اینکه اگر با بیل و کلنگ کشته می شد آنوقت دیگر ارزش تاکسیدرمی هم نداشت.
–    اگر پلنگ توسط ماموران کشته نمی شد ممکن بود مردم محلی تصور کنند که ماموران آن اداره، تفنگ و اسلحه ندارند و چنین تصوری می توانست باعث گستاخی و جسارت شکارچیان منطقه شود.
–    اگر آن پلنگ توسط ماموران آن اداره کشته نمی شد و به هر طریقی پلنگ را از منطقه دور می کردند آنوقت ممکن بود مردم محلی هر کجا هر پلنگی دیدند از ظن آنکه ممکن است این همان پلنگ مهاجم باشد او را می کشتند و به این شکل نسل پلنگ در منطقه منقرض می شد.
–    این همه در رسانه ها گفته می شود که در صورت مشاهده حیوان وحشی در مناطق مسکونی با اداره محیط زیست تماس بگیرید. خوب در این مورد اگر ماموران هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دادند باعث بی اعتمادی مردم به اخبار رسانه ها می شد.
بر اساس مطالب فوق بنده به عنوان یک دوستدار حیوانات معتقدم که انتشار این خبر علاوه بر آنکه مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است مصداق هتک حرمت نیز می شود و با این اتهام ناموسی با آبروی یک پلنگ، آن هم پلنگ ماده ای که در قید حیات نیست بازی شده است و این ضربه جبران ناپذیری به این حیوان است.
امیدوارم از این پس شاهد انتشار چنین اخباری نباشیم و اگر پلنگ، یوزپلنگ و یا حیوانی به هر شکل مرد، خبرنگاران و افرادی که ادعای حمایت از حیوانات را دارند به جای سوال کردن و شلوغ بازی به احترام آن حیوان کشته شده تا 40 روز روزه سکوت بگیرند.

پی نوشت: این یک مطلب طنز است. پرونده مطالب طنز این وبلاگ

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید