گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

حضور 22واحد صنعتي ازاستان البرز در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست

دردوازدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست كه ازتاريخ 29آذرماه لغايت 2دي ماه درمحل دائمي نمايشگاههاي بين المللي برگزار گرديده است22واحد صنعتي استان البرز شركت نموده ودستاوردهاي زيست محيطي خود را درمعرض ديد بازديد كنندگان قراردادند.

ازجمله صنايع استان البرز شركت كننده درنمايشگاه مي توان به :مهان فن پويا، مهگل، مپنا(پارس ژنراتور)، آوندفر، پاكشوما، تماد، چي توز، شرکت بازرسي كيفيت و استاندارد، مرجان بام شرق، مهندسي خور، محصولات كاغذي لطيف ، سيمان آبيك ، جمع ساز، معراج، پاكبان، مجتمع تصفيه روغن اشتهارد، شامپوسدرصحت، اتحاديه صنايع بازيافت ، سبزپالايش البرزوشركت شهركهاي صنعتي استان البرزاشاره نمود.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید