گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ایران باستان بنیان گذار “پارک” در دنیا

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuYXR1dHJhbHBhcmtzfGd4OjRlMjE4YzQ5ODJlNmUyYzk

با توجه به شواهد موجود ایران باستان بنیان گذار “پارک” در دنیا محسوب می شود …

 امروزه پردیس های پارس  بعنوان پیش درس آرشتیک پارک در دانشگاههای 
غرب تدریس می شود  …

 آرشتیک پردیسهای  پارس، بعنوان شاخه ای از آرشتیک منظره
 در قرن هفدهم به کشور های اروپائی راه پیدا کرد ……. بقیه مطلب در آدرس فوق

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید