گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

معرفی کتاب : Waste Management-An Integrated vision

مدیریت پسماندهای گوناگون چالش های بزرگی را در جوامع مختلف با توجه به تنوع گسترده در تولید و مصرف و همچنین آثار بهداشتی و زیست محیطی متاثر از آنها ایجاد می کند. کتاب حاضر با ارائه یک نمای کلی از تجارب و اقدامات کشورهای مختلف جهان  در مدیریت پسماند تلاش دارد تا به تببین استراتژی های مورد استفاده در کاهش مخاطرات زیست محیطی ، کمینه سازی تولید پسماندها  و روش های اجرایی دفع و بازیابی متناسب با شرایط بومی و منطقه ای بپردازد. مطالعه این کتاب  به خصوص فصل های مرتبط با اقدامات کشورهای درحال توسعه می تواند برای متخصصین و کنشگران حوزه پسماند مفید باشد.عناوین 15 فصل قابل دانلود کتاب به شرح زیر می باشند:

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید