گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برآورد خسارت به منابع طبیعی – 10

یک عرصه از منابع
طبیعی ممکن است با طرح زراعت چوب احیا شود، نوع نهال و زمان کاشت و و مدت داشت و قطری
که برای برداشت در طرح زراعت منظور شده است، صفر تا صد  طرح زراعت  چوب را تعیین می کند.، اما برای ایجاد جنگل و
صفر تا صد متفاوت است ، پس از استقرار نهال با اتکاء طبیعت مدیریت خواهد شد و بر
خلاف مراحل کاشت، داشت

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید