گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

منشور طرح های هادی روستایی در برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد.

 بر اساس بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی روستایی در تاریخ 30/2/1391 منشور طرح های هادی روستایی به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید:


1- وفاداری  به حفظ محيط زيست و صيانت از اراضی زراعي، باغ ها و سبزينگي روستاها


2- توزيع عادلانه امکانات، منابع و فرصت ها در روستاها


3- بهره گيري از مشارکت روستاييان و ترويج روحيه مسئوليت پذيري در فرآيند تهيه و اجراي طرح ها


4- توجه به نقش و عملکرد روستا بر سطوح تقسيمات کاربردي


5- احترام به ساختار قومي – فرهنگي روستاها و زمينه سازي تقويت همبستگي اجتماعي در تهيه و اجراي طرح ها  


6- وفاداري به ارزش هاي بافت ارگانيک و مولفه هاي معماري بومي در توسعه و بهسازي روستا و توجه به هماهنگي بافت و مسکن


7- توجه به محوريت مسجد و معماري اسلامي ايراني در تهيه و اجراي طرح هادي روستايي


8- توجه به نيازهاي سکونتي روستاييان در فرآيند تعيين کاربري ها


9- توجه به خصلت کار و توليد و استفاده از ظرفيت ها و مزيت هاي مکاني و محلي روستا در زمينه هاي مختلف اقتصادي (کشاورزي، گردشگري، خدماتي و …)


10- رعايت اصول ايمني و پدافند غيرعامل و افزايش ضريب پيشگيري و کاهش آثار بلاياي طبيعي


11- اجتناب از نگرش شهرگرايانه در تهيه طرح هاي هادي و هادي و تلاش در جهت تدوين ضوابط و معيارهاي طرح متناسب با ويژگي هاي بومي روستا،


12- بهره گيري از ظرفيت هاي مجامع علمي و دانشگاهي مرتبط با توسعه روستايي


13- تأکيد بر شايسته گزيني مشاوران و پيمانکاران تهيه و اجراي طرح ها


14- تلاش در جهت  هماهنگي نهادها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با تهيه و اجراي طرح ها


15-تعيين چشم انداز آتي روستا در چارچوب اصول توسعه پايدار روستايي  


بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه : تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیرنظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس ، فرماندار شهرستان ، بخشدار بخش ، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان ، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر)


 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید