گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی – 2

عدم اعلام حریم جنگل در
کشور سبب شد ، حرائم غیر اصیل از هر نوع حریم ، بر حریم جنگل که حریم اصیل است
تقدم داده شود و تأخر حریم اصیل نیز به تبع جایگاه ضعیف سازمان متولی در ساختار دولتی،
باب شده و از جنبة نفوذ بر حریم جنگل نافذ شود.

درتعیین حریم  جنگل

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید