گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

راهنمای فنی پایش PM2.5 & PM 10 در اروپا

مطالعه راهنمای زیر می تواند برای کارشناسان و متخصصان آلودگی هوا در سنجش ذرات خروجی دودکش ها مفید باشد.  


  http://cdn.environment-agency.gov.uk/geho0712bwtt-e-e.pdf Overview of UK / European approach


Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید