گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تشویق مردم به بدرفتاری با حیوانات شهری توسط رسانه ها

متاسفانه در روند آگاهانه و یا نا خواسته حیوان ستیزی در بسیاری از برنامه های تلویزیونی صحنه های متعددی از گربه های گرسنه در حال پیدا کردن غذا در زباله ها و مخازن مکانیزه شهر به عنوان صحنه های نا هنجار و زشت به نمایش گذاشته می شود . در ناهنجار بودن وضعیت زباله ها بحثی نیست ولی آیا مقصر این وضعیت گربه…

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید