گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

گــر بــه سیــاه کـوچـولـــو

تو هم از این دنیای کثیف رفتی.. گربه سیاه کوچولو…
تو فقط 3 ماه طعم زندگی را چشیدی..
زود رفتی.. چرا برادرت را تنها گذاشتی… چرا اینکار را کردی..
میدونم برادرت  بزودی میاد پیشت.. شایدفردا.. یا پس فردا ..
مقصر من بودم؟.. من فقط 10 دقیقه دیر کردم.. اینقدر گرسنه بودی؟…
چی فکر کردی .. …

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید