گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

فلامینگوها هم می روند به امارات!

کوشان مهران- آلوده شدن ساحل ابوظبی در سال 1998 به دلیل سرریز پساب واحد پالایش، جرقه ای را در ذهن امیر طبیعت دوست و درگذشته ی ابوظبی، شیخ زاید آل نهیان روشن نمود. امروزه می توان به فاصله 45 دقیقه رانندگی از شهر ابوظبی به زیستگاه  تالابی حفاظت شده ی Al Wathba به مساحت 5 کیلومتر مربع رسید. اکنون این زیستگاه ساحلی از دیدگاه پرنده شناسان ارزش بی همتایی یافته است. درفصل زادآوری سال 2012 تعداد 17 قطعه جوجه فلامینگوی بزرگ سر از تخم بیرون آوردند. شواهد حاکی از مشاهده یک کلونی زادآوری فلامینگوی بزرگ در جزیره بوبیان کویت در سال 1922 به  عنوان آخرین رکورد زادآوری این گونه در جنوب خلیج فارس می باشد.

 

در سال 1993 فلامینگو های بزرگ سعی در ایجاد یک کلونی زادآوری در ساحل Al Warhba داشتند ولی پس از خروج نخستین جوجه از تخم و هجوم مردم برای دیدن این پدیده، این زادآوری با موفقیت همراه نبود. اما، به دلیل بالابردن پوشش حفاظتی و پایش این زیستگاه، در دو سال 1999 و 2011 زادآوری با موفقیت همراه بوده است. نخستین تخم ها در آخرین هفته ماه می دیده شد و نخستین جوجه در بیست و هفت ژوئن سال 2012 رویت گردید.  پزوهشگران با استفاده از رهیاب های ماهواره ای توانستند به مسیر مهاجرت بین ساحل جنوب خلیج فارس و زیستبوم های آبی جنوب قزاقستان پی ببرند و در این میان خلیج گرگان و میانکاله یکی از مهم ترین سکو های استراحت و تغذیه بین راه است.

در کنار فلامینگوی بزرگ به عنوان یک گونه شاخص اکنون در حدود 250 گونه پرنده از این زیستگاه بهره مند هستند و هیچگاه نباید از اهمیت این زیستگاه حفاظت شده در پایداشت گونه های گیاهی و خزندگان و پستانداران کوچک و حشرات غفلت نمود که به دلیل جلوگیری از مداخلات انسانی چون ساخت و ساز و جاده کشی از نابودی حتمی نجات یافته اند.در کنار تورهای گردشگری و پرنده نگری که با درنظر داشتن ضوابط از زیبایی های این زیستگاه ساحلی بهره مند می شوند بطور منظم دانش آموزان همراه با راهنمایان کارآزموده برای آشنا شدن از پایه با طبیعت از منطقه بازدید می نمایند. در بسیاری از بروشورهای گردشگری امارات این زیستگاه ساحلی به عنوان یکی از شاخصه های طبیعی برشمرده می شود.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید