گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ديوار حاشا بلند است!

محمد جواد محمدي زاده ،‌رييس سازمان محيط زيست،  امروز بار ديگر فروش پارك پرديسان را تكذيب كرد.


بسيار خب آقاي محمدي زاده! اما بفرماييد اگر شما قصد فروش پارك پرديسان را نداشتيد و نداريد، چرا از دولت در تاريخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ براي فروش پرديسان درخواست مجوز كردي؟ و چرا دولت به خواسته شما يك روز بعد پاسخ داد و به موجب اين مصوبه كه تصويرش بارها در رسانه ها منتشر شد و به امضا معاون اول رييس جمهور هم رسيده ،‌با فروش ۱۶۸ هكتار از پارك پرديسان موافقت كرد ؟ راستي چرا؟!


چقدر ديوار حاشا بلند است !


 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید