گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ببار!

ابر تنها!
گرفتار آمده‌ای؟
در حسرتی؟ این چنین؟
به چه می‌اندیشی؟ به بالاتر؟ به آسمان؟
یارای اوج گرفتنت نیست؟
غم‌زده‌ای؟ یا خشم‌گینی؟
رهایی می‌جویی؟
پس ببار
ببار
ببار و رها شو!

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید