گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کنترل و نگهداری احشام دغدغه امروز و فروش آنها دغدغه معیشتی فردا در مناطق زلزله زده !

زلزله 6.3 رشتری اهر ، هریس و ورزقان باعث جان باختن صدها هم وطن آذری و مجروح شدن هزاران نفر  شده است . تخریب روستاهای زیاد در این حادثه دردناک و بی خانمانی ده ها هزار نفر از پیامدهای دیگر زلزله اخیر میباشد . شاید نیازهای اولیه بازماندگان و حادثه دیدگان مانند غذا و پوشاک و امنیت باعث گردیده که مهمترین مسائل به چشم نیامده و یا با اهمیت قلمداد نگردد . حادثه هر چند دردناک و غم انگیز است ولی برای فردای منطقه نیز باید انیشید ! یکی از دغدغه های ساکنین مناطق بحران زده حفاظت و نگهداری گاو و گوسفند زنده مانده از حادثه است ! دام هایی که سرمایه اصلی ساکنین و ممر معیشتی آنان بوده و خواهد بود . متاسفانه به دلیل تخریب محل های نگهداری دام ها و همچنین پس لرزه های متعدد امکان حفاظت از دام ها را برای روستائیان غیر ممکن و یا سخت نموده است ! شنیده شده است که دولت قصد خرید دام از زلزله زدگان را دارد که بنظر بنده بزرگترین ظلم در حق آنان می باشد زیرا که عمده شغل روستائیان منطقه کشاورزی و دامداری است که با فروش آنها شغل خود را از دست داده و با پول اندک متصور برای نیازهای دیگری که امروز همه شاهد آن هستند هزینه خواهند کرد . به دیگر سخن ما وسایل ماهیگیری و شغل پایدار را از آنها گرفته و ماهی به آنان می دهیم ! میدانیم شدت و عمق فاجعه بسیار فراتر از آنست که گزارش گردیده ولی همه این سختی ها گذرا و قابل تحملتر آز آن خواهند بود که یک عمر بدنبال ایجاد معیشتی پایدار برای زلزله زدگان باشیم ! به همین دلایل بازنگری در این تصمیم و صیانت از معیشت پایدار بازماندگان و آسیب دیدگان زلزله را ضرورتی انکار ناپذیر میدانیم !

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید