گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کانون خبرگان کشاورزی استان مازندران در سکون یا سکوت!

خبرگان کشاورزی تشکلی مردم نهاد از سال 85 فعال شد و انتخابات سال جاری در مرداد ماه با حضور 31 استان + جنوب کرمان  انجام و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب و فعالیت خود را برای حمایت از تولید کنندگان بخش آغاز کردند


در جمع منتخبان جای خالی استان های بر تر در انواع تولید از جمله استان مازندران  که در 15 قلم از اقلام تولیدی رتبه برتر را دارد خالی است، قطب کشاورزی

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید