گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران در تاریخ 14 لغایت 16 شهریور ماه 1391 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد گردید.


 محورهای کنفرانس :


  • علوم‌گياهي (تکوین، سیستماتیک واکولوژی ، فیزیولوژی) 
  • علوم‌جانوري (تکوین، سیستماتیک واکولوژی ، فیزیولوژی)
  • علوم سلولی -مولکولی (بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژِی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی)

و زمینه های مرتبط با علوم زیستی : بیوانفورماتیک،اکولوژی و محیط زیست، منابع طبیعی، دام و آبزیان، اخلاق زیستی و اشتغال در زیست شناسی برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی مجازی کنفرانس


 http://www.iscconferences.com/IBC17th/fa/ مراجعه نمایید.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید