گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

لایه به لایه طرح و لایحه ایکه هیچگاه جامع نبود

به جای لایحه بررسی طرح جامع منابع طبیعی در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی آغاز شد و  گویا جلسه چهارم خود را پشت سر گذاشت ، اخبار واصله حکایت دارد، شور و مشورتی هم در کار نیست و  نمایندگان دولت فقط در حد حضور در جلسه دخالت دارند و حق ابراز نظر ندارند و فضای حاکم برجلسات کمیسیون  به نحوی است که انگیزه های حضور NGO   ها از جمله ( جامعه جنگلبانان کشور بعنوان تنها حامی و محافظ غیر دولتی) را سلب

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید