گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تصویب نامه ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی مورخ 15/4/1390

هیئت وزیران در جلسه مورخ 08/03/1390 بنا به پیشنهاد شماره 65507ـ1 مورخ 01/11/1386 سازمان حفاظت محیط ‌زیست و به استناد تبصره (2) ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب 1374ـ «ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی» را به شرح زیر تصویب نمود:


 


«ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی»


ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در ‌این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:


الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ


تبصره 1: درمورد شهرهای فاقد طرح‌ هادی یا جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرح‌های مصوب قبلی آنها ملاک عمل خواهد بود.


تبصره 2: درمورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی ملاک عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح‌ هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌شود.


ب ـ سکونت‌گاه‌ها: کلیه شهرها، روستاها، شهرک‌های مسکونی و مجتمع‌های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می‌باشند. ملاک تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مرکز آمار ‌ ایران می‌باشد.


ج ـ کاربری صنایع: عرصه‌هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرح‌های مصوب موضوع ‌آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (موضوع تصویب ‌نامه شماره 55837/ت21414 هـ مورخ 20/10/1378) برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.


لینک مرتبط http://karajenvironment.blogfa.com/post-17.aspx


بقیه در ادامه ی مطلب……

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید