گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

بدون شرح…

کشتار از نمای نزدیک

چه کسی می تواند
اینقدر بی رحم باشد که شکم شکارش را با کارد پاره کند، جنین اش را بیرون بیاورد و
بعد از آن عکس بگیرد و با افتخار همگانی اش کند؟!

کُشتن موجودی تا این اندازه ظریف و معصوم چه لذتی دارد؟

آیا این هم پلنگی است که می گوئید به گله هایتان حمله می
کند؟

آیا خرسی
است که کندوهای عسل تان را می خورد؟

آیا
گرازی است که مزارع تان را شخم می زند؟

 

 این بومرنگ سنگدلی که پرتاب
کرده اید روزی برمی گردد و  صورت خودتان را میخراشد


تفنگ تان را بر زمین بگذارید شکارکش های  بی نشان!

این گلوله های سربی تان را چال کنید، دست هایتان را
بشویید،

بوی خون دارد دنیا را بر می دارد….

شرم تان باد اگر نام انسان را یدک می کشید…

به این عکس نگاه نکنید! این عکس برای ندیدن است!

 

 

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید