گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

اینجا نخلها ایستاده می میرند


بمی
که بعد از زلزله دلخراش سال 82 می رفت که شکوه وعظمت 2500 ساله خود را به فراموشی
بسپارد هم اکنون در حال تبدیل شدن به همان بم پر افتخار و با صلابت است و به مرکز
توجهات بین المللی در سطح جهان و ایران بدل شده است . پس از زلزله بم سیر نگاههای
بین المللی متوجه بم شد تا از آنچه که به گفته آنها میراث به جای مانده از گذشتگان
ماست و فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و ملیت به شمار می آید حفاظت و حراست نمایند تا
زمینه های معرفی این میراث غنی را به عنوان الگو به جهانیان فراهم آورند . سال
2004 سر آغازی بود برای اثبات این ادعا به نحوی که سازمان جهانی یونسکو که سازمانی
فرهنگی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد است ، ارگ بم و منظر فرهنگی شهر زیبای
بم را ثبت جهانی کرد ، افتخاری که تا به حال در ایران هیچ شهری به خود ندیده بود
وبه نظر میرسد بعد از این هم این افتخار تا سالیان دراز در ایران از آن بم باشد .
ثبت  * منظر فرهنگی  بم
در 17 تیرماه سال 1383  برگ افتخاری دیگر
برای مردم این اقلیم ورق زد ومنظر فرهنگی بم به عنوان تنها نماینده مردم ایران در فهرست
میراث جهانی یونسکو قرار گرفت با این توصیفات شاید شهرهایی مانند اصفهان ، شیراز ،
همدان و… که داعیه فرهنگی وتاریخی بودن را دارند  به حال و روز بم غبطه می خوردند .

ادامه مطلب ………

Tagged →

About امین میراسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

View all posts by امین میراسدی →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید