گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

ناآگاهي خبرنگاران يا مديران،‌ كداميك ؟

به گزارش روزنامه همشهري ديروز رييس سازمان محيط زيست در واكنش به درج اخبار اظهارات خودش راجع به بي اشكال بودن ساخت جاده ابر در رسانه ها،‌ به خبرنگاران گفته: ” بخش عمده دغدغه خبرنگاران ناشی از اطلاعات ناکافی و غیرمستندی است که از مجاری نادرست در اختیار آنها قرار می‌گیرد! “


يادم هست درست در نخستين روزهاي آغاز فعاليت ام در پرو‍ژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در آبان ماه سال ۱۳۸۸ ،‌يك روز آقاي دكتر صدوق كه در جلسه اي با آقاي جورابچيان بودند ،‌من را به دفترشان فراخواندند و گفتند : خانم مهندس خبر رسيده كه روسها مي خواهند از ايران يوزپلنگ بگيرند! البته خواهشا موضوعات مطرح شده را رسانه اي نكنيد ….


از شنيدن اين خبر خيلي برآشفته شدم و گفتم آقاي دكتر شما چه پاسخ داديد ؟


ظاهرا خبر را تلفني از دفتر رياست به صدوق گفته بودند و گفته بودند كه روسها نامه دادند به سفارت (يا اگه اشتباه نكنم به وزارت خارجه ) و آنها نامه را به محمدي زاده فرستادند تا او پاسخ دهد. 


صدوق گفت فعلا موضوع را به اطلاع آقاي جورابچيان رساندم. در همان زمان جورابچيان گفت من كه مخالف ام ولي مي شود درخواست شان را برسي كرد.


به دكتر صدوق گفتم :‌دكتر،‌ يوزپلنگ به چه درد روسها مي خورد ؟ روسيه هيچ وقت زيستگاه يوز نبوده و اين درخواست آنها با توجه به جمعيت محدود يوز در ايران غير منطقي است. براي اينكه دكتر صدوق را متقاعد كنم كه مبادا به اين خواسته روسها از طرف معاونت محيط طبيعي سازمان تن دهد به ايشان گفتم : دكتر! يوزپلنگ به همان اندازه براي ما ارزش دارد كه انرژي هسته اي براي دولتمردان كشور ! كه به خاطرش دارند سالها تاوان پس مي دهند . يوز چيزي كم از اورانيوم غني شده ندارد و بايد مثل ناموس ما باشد و نبايد با خواسته روسها موافقت كرد . اتفاقا بعدها دكتر صدوق اين سخنان مرا بارها در محافل خبري تكرار كرد و حتي برخي محيط زيستي ها نسبت به اين سخنان واكنش نشان دادند كه چه و چه …


دو هفته از اين ماجرا گذشت و بعد شنيدم ظاهرا درخواست روسها، درخواست پلنگ از ايران بوده نه يوزپلنگ ؟!! انگار تا آن زمان رييس سازمان محيط زيست و دور بري هاي ايشان كه نامه را خوانده بودند پلنگ را از يوزپلنگ تميز نمي دادند كه اينطور موضوع را به اطلاع صدوق رسانده بودند!


حالا اما بعد از سه سال از اين ماجرا، رييس سازمان محيط زيست واكنش رسانه ها را نسبت به ساخت جاده در ابر و بافق و … ناشي از نداشتن آگاهي و اطلاعات كافي خبرنگاران مي داند!! خبرنگاراني كه اگر نگويم بيشتر از خود او  مي دانند ،‌اما كمتر از ايشان از محيط زيست نمي دانند و لااقل يوز را از پلنگ از سالها قبل تشخيص مي دادند.


اين روايت ناگفته را گفتم تا بگويم هميشه همين بوده ! زماني تهراني ،‌ مدير دفتر نظارت بازرسي سازمان در دوره ابتكار قرقاول را موجودي آبزي مي پنداشته و رمضاني مدير ديگر اين دفتر در دوران جوادي قوچ و ميش ارمني را مال كشور ارمنستان مي دانسته و خب حالا چندان دور از ذهن نيست اگر مديران فعلي هم در بدو وردشان به محيط زيست يوز را با پلنگ اشتباه بگيرند!


آقاي محمدي زاده گرامي!


آن زمان كه شما استاندار خراسان بوديد و به قول آقاي دلاور نجفي يكي از سرسخت ترين استانداران كشور در مقابل سازمان محيط زيست بوديد ،‌خبرنگاران محيط زيست داشتند از چرايي و اهميت جنگل ابر در رسانه هايشان مي نوشتند و اينقدر نوشتند تا نهايتا خانم جوادي خلع سلاح شد و در دوران ۴ ساله رياستش به هر نحوي بود اجازه اين جاده كشي را نداد.


حالا ما بي اطلاع هستيم و شما و تيم تان آگاه به دانش محيط زيست . راستي اين ۳۲ درخت را اگر خواستيد قطع كنيد بازديدي براي خبرنگاران در همان روز و ساعت بگذاريد تا به گفته هاي شما ايمان بياورند كه جنگلي در ابر تخريب نمي شود مگر ۳۲ درخت آن هم با قطر ۱۵ سانتي متر !

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید