گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

رضايت نماينده علي آباد كتول از رييس سازمان محيط زيست

نوروزي نماينده مردم علي آباد با اشاره به حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه كميسيون كشاورزي به سايت سازمان محيط زيست گفته: پاسخ هاي اين مقام مسئول در رابطه با سئوالات اعضاي كميسيون بسيار مناسب و راضي كننده بود. به گفته وي اين جلسه ابتدا براي آشنايي اعضاي كميسيون با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بود.


بروز گرد و غبار در استان هاي مختلف و  آلودگي هاي استان اصفهان و نگراني از فعاليت كارخانه فولاد در اين شهر و درياچه اروميه از ديگر مواردي بود كه در جلسه كميسيون كشاورزي مطرح شد.


وي همچنين گفته: برخي ها مدعي شده بودند كه تعداد زيادي از درختان منطقه از جمله نوع سرخدار قطع شده است كه معاون رئيس جمهور تأكيد كردند هيچ مشكلي نيز از اين بابت وجود ندارد و اين سازمان اجازه نابودي منابع طبيعي را نمي دهد.نوروزي بيان كرد: به نظر مي رسد عده اي قصد دارند با برخي جوسازي ها و دامن زدن به مسائل سياسي مانع از اصلاحات اين جاده روستايي شوند.


نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان گفته: جلسه بسيار خوبي با رئيس سازمان محيط زيست داشتيم و پاسخ هاي مناسبي به سئوالات اعضاي كميسيون كشاورزي دادند.


اما من نمي دانم اگر رييس سازمان محيط زيست مجوز آغاز بكار فعاليت جاده سازي در جنگل ابر را نداده بود آيا باز هم ايشان اينقدر از نتايج اين جلسه ابراز رضايت مي كردند؟!


نكته مهم ديگر اينكه واقعا تاسف آوره آقايان تصور مي كنند مسئله جنگل ابر فقط درخت سرخداره! سرخدار يك گونه از بين دهها گونه هاي گياهي اين منطقه است . دغدغه دوستداران محيط زيست تخريب كل اكوسيستم است و نا امني كه اين جاده مي تونه براي حيات وحش منطقه ايجاد كنه …


 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید