گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کارنامه سازمان محیط زیست طی دو سال اخیر

با فرارسیدن پنجم ژوئن ، مصادف با پانزدهم خرداد ، مردم دنیا به استقبال روز جهانی محیط زیست رفتند.

امسال مطالبات زیست محیطی، با شعار تنوع زیستی، قاره آفریقا راهدف گرفتند ومراسم جشن های بزرگ زیست محیطی با شرکت شخصیت های بین المللی و مسئولان برنامه محیط زیست ملل متحد، بمدت چهار روزدر کشورآفریقائی رواندا برگزار شد.

ادامه مصاحبه رادیو فرانسه با الهه موسوی در اینباره در روز جهانی محیط زیست دو سال پیش در لینک زیر:

http://www.persian.rfi.fr/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/20100607-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

و لینک فایل صوتی این مصاحبه:

http://www.persian.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید