گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پــارکها و گــربــه ها

پارک قیطریه یک از قدیمترین باغ های ایران است که بعدها بصورت پارک عمومی در آمده و فضای بسیار وسیعی دارد.   در گوشه و کنار این پارک در قسمت ها مختلف چند گربه نیز زندگانی میکنند که بعضی از انسانهای واقعی ساکن محل روزها برای آنها غذائی میاروند.  گربه های این پارک همگی بسیار دستی و دوست…

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید