گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

نمایش هنر تنظیم بازار – 10 قسمت آخر

شکل و ماهیت فعالیت کاشت – داشت – برداشت و بازار رسانی محصول در اراضی زراعی و باغی ، غیر دولتی است و حتی خرید تضمینی نیز عمدتا غیر دولتی است

 – فروش محصول توسط کشاورزان یا باغداران به ( مغازه – میدان ) سنتی

–  خرید تضمینی محصولات توسط دولت ( اعم از دولت عامل از طریق بنگاه ها یا دولت ناظر بر بنگاه ها)

آشفتگی و تلاطم بازار و نوسانات قیمت را که معمولا شوک

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید