گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

به بهانه هفته جهاد کشاورزی – روستا قطب تولید

هفته ای که گذشت ، هفته جهاد کشاورزی ! 

چگونگی حفظ و نگهداری اراضی زراعی و باغی باید از جمله نگرانی های اساسی کشور باشد، با بروز رکود اقتصادی در بسیاری از کشور های جهان و  افول بازار صنعت و تجارت ، خیمه سنگین وزارت صنایع و تجارت و معدن بر بازرگانی تولیدات بخش کشاورزی ، عاقبت خوشی در حفظ کاربری اراضی و باغی نخواهد داشت و بسیار پر هزینه و تا حدودی غیر قابل جبران خواهد بود.

شاید یک شوخی تصور شود ، اما یک

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید