گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

به بهانه خرداد…

خرداد است و دیگر چیزی به نیمه اش و روزی که جهانیان برای محیط زیست یکصدا میشوند نمانده

ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم

بد ندیدم به این بهانه بخشی از سروده های شاعر معاصر کشورمان فریدون مشیری را که به محیط زیست نیز بی ربط نیست از دیده بان لرستان به اشتراک بگذارم:

از صدای سخن عشق…

زمان نمیگذرد     عمر ره نمیسپرد

صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است

نه شنبه هست و نه جمعه،نه پار و نه پیرار است

اگر هنوز جوان مانده ای بدان معناست که عشق را به تمامی زوایای جان صلا زده ای،

ملال پیری اگر میکشد تو را پیداست که زیر سیلی تکرار دست و پا زده ای،

زمان نمیگذرد

عمر ره نمیسپرد

صدای ساعت شماطه بانگ تکرار است

خوشا به حال کسی که لحظه لحظه اش از عشق سرشار است.

و این عشق برای من و دوستانم چیزی غیر از اعتلای محیط زیست نخواهد بود.

بعدا اضافه شد:

به دوست ناشناسی که انحطاطش را از دیگران میداند ! :

هیچ اتفاقی نمی افتد مگر به میل خود افراد و سرنوشت هیچ شخصی عوض نمیشود مگر به میل خویش

امیدوارم راه درست را انتخاب کرده باشی

به طبیعت پناه بردن انسان را منزه میکند

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید