گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

نمایش هنر تنظیم بازار

عرضه و تقاضا  تعیین کننده قیمت در بازارند ، تکیه به واردات بر خلاف مصالح تولید کننده است و به وزارتخانه ای در هم ادغام شده و نوبنيان باید گفت ، دستت در دست تولید کننده نیست ، اين نوع تنظيم بازار تامين كننده منافع ملي نيست !


چرا  بی تضمینی در اعلام قیمت نهائي تولید ، کشاورزان را بی قاعده با دلال و واسطه مواجه می کند كه  کار آنها در هیچ ضابطه ای نمی گنجد و بازار رسانی انواع تولیدات بخش کشاوری و منابع طبيعي کشور  ساز و كار سيستميك ندارد !


 نمی توان به تمرکز تنظیم بازار

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید