گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

کرمانی ها باران را تنها در تلویزیون می بینند

استان کرمان یکی از بزرگترین قربانیان خشکسالی سالهای اخیر در کشور محسوب می شود و به سادگی می توان مظاهر خشکسالی را در جای جای این استان پهناور که مهمترین شغل مردمانش کشاورزی است را دید.

کاهش سطح زیر کشت کشاورزی و از سوی دیگر کاهش بهره وری مزارع در حالی در استان کرمان روز به روز نمایانتر می شود که در سال جاری کرمان وارد شانزدهمین سال خشکسالی شد.

این در حالی است که الگوهای بارش در کرمان نشان می دهد کرمان همچنان با متوسط کوتاه مدت و بلند مدت بارش سالهای گذشته نیز فاصله دارد این در حالی است که یک سوم باغهای کشاورزی کشور در این استان قرار گرفته است و از قطبهای کشاورزی محسوب می شود.

ادامه این روند و عدم چاره اندیشی برای رفع خشکسالی کرمان به خصوص در مناطق پسته خیز و همچنین مناطق جنوبی موجب نگرانی کارشناسان کشاورزی شده است بطوریکه مسئولان استان و کارشناسان بخش اقتصاد بهترین راه حل را در صورت عدم چاره اندیشی دولت برای رفع مشکل آب استان کرمان تغییر رویه استان از بخش کشاورزی به سمت صنعتی شدن می دانند.

ادامه مطلب ….

Tagged →

About امین میراسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

View all posts by امین میراسدی →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید