گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

توریسم و حفاظت از محیط زیست — پنجشنبه در گفت و گوی داغ سبز

پنجشنبه 31 فروردین ماه ساعت 13 با ما همراه باشید تا درباره ی ارتباطات میان رشد توریسم و حفاظت از محیط زیست با سعید امینی از کارشناسان توریسم کویری صحبت کنیم و تجربیاتش را در این زمینه جویا شویم. هشتاد و چهارمین گفت و گوی داغ سبز را از دست ندهید.
شماره پیامک برنامه 300001386 است که می توانید تجربه ی خودتان از این موضوع را برای ما بنویسید.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید