گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

دويست هزار بذر بلوط در لرستان كاشته مي شود

همزمان با هفته منابع طبيعي و روز درختكاري « انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست لرستان » با مشاركت دانشگاه هاي اين استان و اداره كل منابع طبيعي لرستان پروژه كاشت دويست هزار بلوط را اجرا خواهد كرد.پروژه كاشت دويست هزار بذر بلوط از چند ماه پيش با پيگيري هاي شوراي هماهنگي تشكل هاي مردم نهاد استان لرستان و همچنين اقدامات موثر انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست لرستان در هفته جاري به سرانجام خواهد رسيد.

بنابراين گزارش، پروژه مذكور با مشاركت چهار دانشگاه « پيام نور، علمي كاربردي، آزاد و دانشگاه لرستان »  از روز دوشنبه 15 هفته جاري آغاز و در روز شنبه 20 اسفند ماه به كار خود پايان خواهد داد. لازم به ذكر است كه در اين پروژه بيش از 500 دانشجو و يك صد دوستدار محيط زيست و همچنين نهادهايي همچون منابع طبيعي مشاركت خواهند داشت.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید