گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

آهوانی بی زبان !

آوارگی و بی خانمانی آهوان بی زبان از ساکنین قدیمی کیش محرز است ، جایی برای تاختن ندارد و دیروزی را مجبور به سر کردن در پارک شد و امروزی را مجبور به جابجایی و فردایی مجبور به تن دادن به رانده شدن از منطقه آزاد !      یا تن دادن به سربی داغ و تیغی تیز و بران !


                      صیاد بدین طمع چو خیزد                خون از تن آهوان بریزد


با پاسخ روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش تمام ابعاد اعتراض به تخريب پارک آهوان کيش تأیید شد و مشخص شد که درخت قطع شد در

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید