گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

تاریخ نابودی تدریجی طبیعت،محیط زیست،مخلوقات و تمدن های انسانی کره زمین

 


    خلاصه قسمت قبل-این ماجرا با دریانوردی اروپائیان در قرن پانزدهم شروع شد…دز حالیکه در مشرق زمین حکومت ترک ها و مغولان و گسترش فرهنگ اسلامی بر قرار بود…


  قسمت دوم


       باری در قرن شانزدهم نیز اسپانیائی ها و پرتغالی ها حرکت خود را ادامه دادند و دورانی که عصر اکتشاف نام گرفت دریانوردی همچنان ادامه پیدا کرد .دریانوردان خشن و ماجراجو حمایت شده توسط دربار وکلیسابهمراه مبلغین مذهبی و جاسوسان تجاوزات خود را در سرزمین های آمریکای شمالی و جنوبی گسترش دادند .


      هرنان کرتز اسپانیائی در سال ۱۵۲۰ پا به سرزمین آزتک ها (مکزیک فعلی ) گذاشت .ظلم و ستم های بسیاری را به او نسبت داده اند ولی زن بومی اش ،دونا ماریا ،می نویسد کرتز مردی منصف بود و این دربار اسپانیا و کلیسا بودند که همواره طلای بیشتری می خواستند . این حکم می کرد که دریا نوردان با استفاده از باروت و اسلحه و اسب هائی که بهمراه داشتند بر بومیان تاخته و با کشتی های پر از طلا برگردند.پیزارو نیز در سال ۱۵۲۲ قدم به پرو گذاشت و قوم اینکا نیز از آن پس دچار اضمحلال شد.


      طلا از قدیم الایام فلزی بود زینتی و معیاری برای مبادله کالا و ارزش گذاری…اما بعد ها راز دیگری پیدا کرد . معیار و ارزش کاذبی  شد برای دولت ها بانک ها و حاکمان قدرتمندی که ذخایر و سرچشمه های توزیع آنرا در دنیا در اختیار دارند .در واقع یکی از اهرم های کاذب سلطه ،استثمار و قدرت…و انگیزه ای برای نابودی طبیعت…


      با فرارسیدن قرن هفدهم (-۱۶۰۰) هلندی ها هم برای خود مستعمراتی دست و پا کرده بودند ولی بتدریج دریانوردان و استعمارگران انگلیسی رقبای خود را عقب راندند ، بخصوص که نیروی دریائی عظیم اسپانیا ( آرمادا ) را هم در سال ۱۵۸۸ شکست داده بودند .اولین تجربه انقلاب بورژوائی-فئودالی مهم در اروپا نیز با به قدرت رسیدن کرامول در انگلستان و گردن زدن چارلز اول در ۱۶۴۹بوقوع پیوست ولی مجددا پس از یازده سال پادشاهی توسط استوارت ها ( چارلز دوم ) برقرار گردید.


    ادامه دارد…


   

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید