گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

برداشت آب در کشورهای خاورمیانه بر اساس بخش اقتصادی

 

امروز در حین جستجو برای پیدا کردن یک سری داده برای کار پایان نامه ام به مقاله ای رسیدم که در آن جدول جالبی وجود داشت. این مقاله که مشخصات آن را در پایان این مطلب درج کرده ام در نخستین جدول خود اطلاعاتی را از میزان برداشت آب در سه بخش اصلی مصرف خانگی، کشاورزی و صنعتی در سطح کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه کرده است که در اینجا درج می کنم. برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.

همانطور که می بینید در ایران بخش عمده ای از برداشت آب در بخش کشاورزی صورت می گیرد که در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی به طور نسبی در رده ی بالایی قرار دارد. حالا اینکه این شرایط به دلیل حجم بالای تولید کشاورزی کشور است، یا اقلیم خشک این سرزمین و یا پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی، موضوعی است که بایستی با افزودن سایر داده ها به طور دقیق بررسی شود.

نکته ی دیگری که با دیدن این داده ها به ذهنم رسید این است که اگر سه عدد مربوط به ایران را به زیرسیستم ها هم تعمیم بدهیم می توانیم بگوییم که مثلا در آن بخش از خشک شدن دریاچه ی ارومیه که به دلیل برداشت بی رویه از منابع آبی رخ داده است، بخش کشاورزی بیشترین تقصیر را دارد. البته اینکه گسترش بخش کشاورزی خودش ناشی از افزایش جمعیت است و … نیاز به بررسی های عمیق تر و دقیق تر دارد. از تحلیل های احتمالی دوستان بر روی داده ها استقبال می کنم.

 

برداشت آب در کشورهای خاورمیانه بر اساس نوع فعالیت

Sowers, J., A. Vengosh, et al. (2011). “Climate change, water resources, and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa.” Climatic Change 104(3): 599-627.

Through an examination of global climate change models combined with hydrological data on deteriorating water quality in the Middle East and North Africa (MENA), we elucidate the ways in which the MENA countries are vulnerable to climate-induced impacts on water resources. Adaptive governance strategies, however, remain a low priority for political leaderships in the MENA region. To date, most MENA governments have concentrated the bulk of their resources on large-scale supply side projects such as desalination, dam construction, inter-basin water transfers, tapping fossil groundwater aquifers, and importing virtual water. Because managing water demand, improving the efficiency of water use, and promoting conservation will be key ingredients in responding to climate-induced impacts on the water sector, we analyze the political, economic, and institutional drivers that have shaped governance responses. While the scholarly literature emphasizes the importance of social capital to adaptive governance, we find that many political leaders and water experts in the MENA rarely engage societal actors in considering water risks. We conclude that the key capacities for adaptive governance to water scarcity in MENA are underdeveloped.

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید