گرین بلاگ – تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

گزارش سازمان جهانی هواشناسی از سال 2011

 

مطلبی را روی سایت انجمن ایرانی اقلیم شناسی به نقل از پژوهشکده ی اقلیم شناسی دیدم که گفتم شاید بد نباشد با کمی توضیحات اینجا درجش کنم. این مطلب که از اینجا قابل دسترسی است به بررسی شرایط آب و هوایی در طی یک سال گذشته می پردازد و سعی می کنم برخی نتایج را در بلندمدت به صورت کلی بیان کنم.

با آنکه متوسط دما در سال 2011 از سال 2010 کمتر بود اما باز هم این سال در بین ده تا از گرم ترین سال ها قرار گرفت و گرم ترین سال با وجود یک پدیده ی لانینای قوی شناخته شد. دمای خشکی ها بالاتر از میانگین بلندمدت بود و در برخی مناطق مثل شما روسیه دما تا حدود چهار درجه از میانگین بلندمدت بیشتر بود.

مساحت یخ های قطبی باز هم از میانگین بلندمدت کمتر بود در حالی که برای بخشی از سال در پایین ترین مقادیر خود قرار داشت. در این بین خشکسالی های شدید به ویژه در شرق آفریقا، سومالی و کنیا، قابل توجه بود.

جزییات بیشتر این گزارش را اینجا مطالعه کنید.

 

Tagged →

SURFIRAN is an Iranian tour operator and Iran travel agency in offers Iran tour packages | Iran Tours - Iran DestinationsEvents

پاسخی بگذارید